×

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αντιμετωπίσατε οποιοδήποτε πρόβλημα με το λογαριασμό σας επικοινωνήστε μαζί μας.
Σας Ευχαριστούμε!

ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Όροι και Προϋποθέσεις

Ενημερωθείτε πριν από κάθε αγορά.

Όροι και Προϋποθέσεις του EnglishCourses.gr

Εφαρμογή

Οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών» από κοινού με τους «Όρους Χρήσης» και την «Ασφάλεια Συναλλαγών» εφαρμόζονται σε κάθε πώληση υπηρεσιών που πραγματοποιείται από την επιχείρηση με την επωνυμία «English Courses» που εδρεύει στην Λάρισα, οδός Β. Τσιγάρα αριθμός 8, με Α.Φ.Μ.: 119928905 της Δ.Ο.Υ. Ά Λάρισας.

1. Εγγραφή ή Σύνδεση

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέες υπηρεσίες ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@englishcourses.gr προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

2. Παραγγελία. Υποβολή και Αποδοχή

2.1 Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας για αγορά υπηρεσιών

Η αγορά υπηρεσιών/πακέτων μαθημάτων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

Των κύριων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων υπηρεσιών. Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιχείρησης για την αγορά των υπηρεσιών.

Της συνολικής τιμής των υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον Πελάτη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη τηλεφωνικώς δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

- Των μέσων πληρωμής, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες.

- Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

- Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας έως μίας ώρας από το πακέτο ωριαίων μαθημάτων που έχει αγοράσει (με ελάχιστο αριθμό αγορασμένων ωρών τις δύο ώρες), θα πρέπει να επιστραφεί το συνολικό κόστος στον Πελάτη.

- Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δε θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

- Της ύπαρξης της ευθύνης της Επιχείρησης

- Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

- Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.

- Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.

- Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη

- Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Επιχείρηση έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.

- Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Επιχείρηση αποτελεί πρόταση για αγορά των υπηρεσιών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία . Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

2.2 Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας - Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Επιχείρηση, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Επιχείρηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Αρχικά ο πελάτης λαμβάνει μία ενημέρωση ότι η παραγγελία καταχωρήθηκε και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής («Παραγγελία σε Αναμονή»). H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Επιχείρηση από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Παραγγελία σε Αναμονή». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης/Πελάτης. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την «Παραγγελία σε Αναμονή» και να ενημερώνει αμέσως την Επιχείρηση (το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ώρα λήψης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Παραγγελία σε Αναμονή») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Παραγγελία σε Αναμονή» θα εφαρμοσθούν στη Σύμβαση Πώλησης. 

Η παραγγελία ειναι δεσμευτική από τη στιγμή που ο πελάτης λάβει μία ενημέρωση ότι η παραγγελία βρίσκεται σε κατάσταση επιβεβαιώθηκε («Επιβεβαίωση Παραγγελίας»). Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, όπως έγινε γνωστό στο Πελάτη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης - Επιχείρηση) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» που σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού της παραγγελίας.

Όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Επιχείρηση εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα, αλλιώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης. 

Περιορισμοί Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων υπηρεσιών, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τις υπηρεσίες στις οποίες διαπιστώθηκε το σφάλμα οπότε η Επιχείρηση οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία. 

 

3. Προσωπικά Δεδομένα

Για την πραγματοποίηση αγορών μέσω της ιστοσελίδας www.englishcourses.gr, ο Πελάτης συμπληρώνει τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες του όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email του (εφεξής «προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα») στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, για την υποβολή και εκτέλεση της σχετικής παραγγελίας του για υπηρεσίες.

Για την δημιουργία και χρήση οπτικοακουστικών μέσων όπως βίντεο του μαθήματος ο Πελάτης είναι σύμφωνος με την παρούσα ότι αποδέχεται την καταγραφή του μαθήματος σε μορφή βίντεο για την αυστηρά προσωπική του χρήση για εκπαιδευτικούς λόγους. Το περιεχόμενο του βίντεο το οποίο θα βρίσκεται διαθέσιμο στην προσωπική ηλεκτρονική τάξη (e-class) του εκάστοτε Πελάτη διαγράφεται είτε μετά από απαίτηση του Πελάτη είτε μετά το τέλος της καθορισμένης από την παραγγελία σειράς των ωριαίων μαθημάτων. Τέλος τα οπτικοακουστικά μέσα που παρέχονται προς τον Πελάτη απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν από Τρίτους για οποιαδήποτε χρήση.

4. Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη γνώση και συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη. Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες του οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Επιχείρηση δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δε θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΣ

Είμαστε εδώ για να πετύχετε μέσω μιας νέας διαδικτυακής εμπειρίας εκμάθησης Αγγλικών!

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Κάντε εγγραφή τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα απολύτως Δωρέαν Online Μάθημα!

Η προσφορά ισχύει για νέες εγγραφές. Εισάγετε το email σας και θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε ένα live online μάθημα 45 λεπτών με την υπεύθυνη καθηγήτρια Αγγλικών. Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του θα γίνει κατόπιν συνεννόησης και αναλόγα με τη διαθεσιμότητα. Μάθετε Περισσότερα...

TOP